Programmabureau Dijkversterkings projecten

Project Info

Client Waterschap Rivierenland
Skills Manager programmabeheersing

Project Description

Waterschap Rivierenland voert een groot aantal dijkverbeteringsprojecten uit omdat de grote rivieren in Nederland als gevolg van de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. Na de dijkverbetering voldoen deze dijken weer aan de veiligheidsnormen. Palladio levert voor een aantal dijkversterkingsprojecten HOP (Hagestijn-Opheusden), SLA (Schoonhovenseveer-Langerak), Uitvoering Steurgat, Jannezand en Lekdijk-Vianen de manager projectbeheersing. Zie verder de kennis en kunde van dit vakgebied bij ……knop naar projectbeheersing hieraan linken.