Missie & Visie

Palladio groep is de partner van de (semi-)overheid voor de integrale besturing en beheersing van organisaties, programma’s en projecten in de fysieke leefomgeving. Wij bedenken, regisseren en doen. Dit doen we altijd met de inhoud als vertrekpunt en met partnership als uitgangspunt.

Niet de inspanning, maar het resultaat telt

Onze visie is dat niet de inspanning, maar het resultaat moet tellen. Palladio werkt daarom bij voorkeur productgericht: wij spreken aan de voorkant af wat het resultaat van de opdracht moet zijn en hoe we dat meten. Als we het overeengekomen resultaat realiseren brengen wij de afgesproken fee in rekening. Door onze opbrengst afhankelijk te maken van het resultaat en niet van de hoeveelheid ingezette uren laten we ons commitment aan de opdracht zien. Het dwingt ons èn onze opdrachtgevers om voor de start van de opdracht scherp na te denken over wat we willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Tijdens de opdracht zorgt het voor focus en efficiëntie.

Publieke zaak als uitgangspunt

Palladio werkt vaak op het grensvlak tussen publiek en privaat. Ons uitgangspunt hierbij is altijd de publieke zaak. Wij kennen de overheid en het (semi) publieke domein goed en weten hoe belangafwegingen worden gemaakt en hoe besluitvorming plaatsvindt. Daarbij hebben we oog voor de kracht van marktpartijen en de manier waarop zij kunnen bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van overheden en semi publieke organisaties. We werken echter altijd aan de kant van de overheid of (semi)publieke partijen.

Bedenken èn implementeren

Een oplossing is pas een oplossing als het werkt. Palladio bedenkt oplossingen en concepten, maar wil ze ook implementeren. Daarmee sluiten we aan op de visie van de architect waaraan wij onze naam ontlenen: Andrea Palladio (1508 – 1580). Hij hielp zijn opdrachtgevers bij de bepaling van hun woon- en leefwensen en zette deze om in concrete bouwwerken. Andrea Palladio wilde niet alleen het ontwerp maken maar ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dat is wat wij ook willen doen: adviseren hoe het beter kan, maar vooral ook de verantwoordelijkheid krijgen nieuwe plannen samen met onze opdrachtgevers te realiseren.

Onze mensen maken het verschil

Om voor onze opdrachtgevers resultaten te behalen selecteren we de beste mensen in ons vakgebied en leiden wij zelf mensen op. Wij zetten in onze opdrachten mensen in met enige overkwalificatie. Bij het selecteren en opleiden van onze mensen besteden we aan de houding en het gedrag van onze mensen net zoveel aandacht als aan hun vakinhoudelijke kwaliteiten. Dat bepaalt het succes en maakt het mogelijk om resultaatsafspraken te maken met opdrachtgevers.