Ruimte voor de Rivier Zwolle

Project Info

Client Waterschap Groot Salland
Skills Manager projectbeheersing, Contractmanagement

Project Description

Waterschap Groot Salland – Ruimte voor de Rivier Zwolle: deelproject Scheller en Oldeneler buitenwaarden en deelproject Dijkverlegging Westenholte

Als onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier krijgen de rivieren op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Bij het project Ruimte voor de Rivier Zwolle zijn voor bovengenoemde twee deelprojecten nieuwe geulen gegraven naast de IJssel en en is de bestaande dijk verlegd. Palladio heeft aan dit project de manager projectbeheersing en de contractmanager geleverd. Door de intense samenwerking tussen beide rolhouders, is dit project succesvol afgerond ……..?