Project Overdiepse Polder

Project Info

Client Waterschap Brabantse Delta
Skills Manager projectbeheersing, contractmanager

Project Description

Waterschap Brabantse Delta heeft de Overdiepse polder nabij Waalwijk ingericht als waterbergingsgebied om bij hoge waterstanden in de rivier Bergsche Maas meer ruimte te bieden, waardoor het achterland met ca. 4 miljoen inwoners beter is beschermd tegen hoog water. Palladio heeft voor dit project de projectbeheersing geleverd. Planning, financieel beheer, scopebeheer zijn in de periode … tot ….. voor dit project verzorgd.