Regionaal Uitvoerings Programma Verkeer en Vervoer

Project Info

Client Provincie Utrecht

Project Description

Het Regionaal Uitvoerings Programma Verkeer en Vervoer is een programma van verkeers en vervoersprojecten in de Regio Utrecht, dat wordt gesubsidieerd door het rijk. De provincie Utrecht beheert en monitort de projecten die aanspraak maken op subsidie uit dit programma. Palladio brengt voor dit project in beeld welke projecten gesubsidieerd zijn/worden en hoe de beheersing van deze subsidies kan worden geoptimaliseerd ……..?