Ministerie I en M

Project Info

Client Projecten Rijksoverheid

Project Description

Ondersteuning bij de aanpak van het financiële tekort op de meerjarenreeksen van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging (BOV) van de hoofdspoorwegrailinfrastructuur