Planningsmanagement

Gebiedsontwikkelingen zijn complex. Besluitvormings- en participatietrajecten, juridisch-planologische procedures, ontwerpprocessen, contractuele afspraken en raakvlakken met andere projecten hangen onderling samen. Het inventariseren, structureren, faseren en plannen van de stappen in complexe opgaven zorgt voor grip op gebiedsontwikkelingsprocessen én heldere verwachtingen over het verloop.

Op basis van onze kennis en de specifieke doelstellingen en wensen van de opdrachtgever, maken we integrale projectplanningen op maat. Door ze te visualiseren verschaffen we inzicht op bestuurlijk en operationeel niveau en managen we de verwachtingen naar bestuurders, partners en de omgeving. Wij combineren daarbij onze kennis over gebiedsontwikkeling met een ruime kennis en ervaring in projectstructurering en risicomanagement. We denken proactief mee en geven advies over versnellingsmogelijkheden, kritieke paden, risico’s en oplossingsrichtingen. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij gemeenten bij het uniformeren van planvormingsprocessen, waardoor binnen uw projectorganisatie en voor samenwerkingspartners eenduidigheid ontstaat over werk- en besluitvormingsprocessen, afhankelijkheden en de benodigde planproducten.