Baselinemanagement en Scopebeheer

Om in control te zijn is het van belang dat voor een programma of project altijd sprake is van actuele baselines voor tijd, geld en scope. Deze baselines moeten gedurende het project altijd consistent worden vastgelegd en de besluitvorming over wijzigingen in de baselines moet transparant en efficiënt zijn georganiseerd. Het doel van baselinemanagement en scopebeheer is om wijzigingen in de scope van het project tijdig te signaleren, de besluitvorming hierover op gecontroleerde wijze te laten plaatsvinden en dit transparant vast te leggen. Bij scopewijzigingen kan het gaan om bewuste veranderingen, zoals een bestuurlijke afspraak tot uitbreiding van de scope, maar ook om risico’s die zijn opgetreden waaruit gevolgen voor tijd en/of geld voortvloeien.

Baselinemanagement en scopebeheer liggen aan de basis van een effectieve projectbeheersing. Projecten met een hoge technische, bestuurlijke en/of omgevingscomplexiteit kennen vaak een groot aantal wijzigingen gedurende de looptijd van het project. Dat is inherent aan complexe projecten. Effectief baselinemanagement en scopebeheer bepaalt in hoge mate het binnen de kaders voor tijd en geld realiseren van de scope.

Marcus Blom
Business Line Manager

06-41384405