Systeemgerichte Contract Beheersing

Voor een succesvolle contractbeheersing is Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) een waardevol. SCB is een contractmanagement methode waarbij de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houdt op het werk dat een leverancier uitvoert. Daarbij krijgt de leverancier (expert) de objectieve mogelijkheid om aan te tonen dat hij aan de contracteisen voldoet. SCB wordt met name toegepast in de civiele sector, maar hoeft zich niet hiertoe te beperken.
Onze ervaring leert dat met SCB het gewenste inzicht in projecten wordt verkregen en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden geobjectiveerd en bestuurt. Het leveren van SCB team realiseren wij desgewenst productgericht. SCB biedt ook goed kansen om te verbinden aan het risicomanagement dat we veelal bij projecten uitvoeren. Het aansturen en opzetten van SCB is door Palladio veelvuldig en succesvol uitgevoerd bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid.