Nieuws

Succesvolle samenwerking Palladio en Nebest op systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Sinds december 2016 werken Palladio en Nebest succesvol samen binnen de Raamovereenkomst SCB van Rijkswaterstaat. De combinatie is voorkeursleverancier op alle 4 de percelen van deze raamovereenkomst. Gezamenlijk zijn inmiddels 8 Nadere overeenkomsten binnengehaald:

  • Programma Gevelisolatie
  • Programma MJPG (Meerjarenprogramma Geluidssanering)
  • Kader Richtlijn Water-NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied)
  • Oost Nederland Cluster A Vaarwegen
  • Renovatie Waalbrug
  • Ruimte voor de Rivier / IJsseldelta
  • Noord Nederland Oost
  • Noord Nederland West

Palladio levert in de combinatie een bijdrage in de vorm van toetscoördinatoren en legt zich met name toe op proces- en systeemaudits. Palladio gaat zich de komende periode verder versterken op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing.