Nieuws

Stikstof verstikkend? Palladio geeft lucht: beheersing van stikstofprogramma’s

Het Rijk, overheden, politieke partijen, bestuurders, ambtenaren, vele instanties en bedrijven buigen zich over de problematiek en consequenties van bestaande afspraken, toezeggingen én het vigerend beleid, inclusief wet- en regelgeving.

Programma’s en commissies schieten als paddestoelen uit de grond, terwijl nieuwe (bouw)projecten vertraging oplopen! Aanpak Stikstof; in een omvangrijk en complex speelveld van stakeholders is het behouden van overzicht cruciaal. Het beheersen van programma’s en projecten door het inschatten van risico’s, het bewaken en bevorderen van integrale samenhang, alsmede het managen van processen en stakeholders is de expertise van Palladio groep bv.

Heeft u behoefte aan de beheersing van uw programma?

Óf…

Wilt u impact maken en heeft u kennis van dit dossier, ervaring met het speelveld en de beleidsuitvoering, dan komen wij graag met u in contact!

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Rikkert van der Veer