Risicomanagement

Risicomanagement is een continue proces waarbij risico’s worden geïnventariseerd, geprioriteerd, beheerst en geëvalueerd. Van alle risico’s worden de gevolgen voor het project in termen van tijd en geld in kaart gebracht en worden beheersmaatregelen geformuleerd om deze gevolgen te minimaliseren en de oorzaken van de risico’s weg te nemen. Palladio groep voert het risicomanagement uit voor programma’s en projecten door samen met de projectteamleden de risico’s in kaart te brengen en te zorgen dat er voor alle risico’s beheersmaatregelen worden geformuleerd en de uitvoering van de beheersmaatregelen te monitoren.

In de uitvoeringsfase van een programma of project worden de contractrisico’s in kaart gebracht en levert het risicomanagement een belangrijke bijdrage aan de beheersing van het contract met de aannemer. Vanuit het risicomanagement worden risico’s geïdentificeerd die de basis vormen om toetsen uit te voeren waarmee kan worden vastgesteld of de aannemer waaraan de uitvoering van het werk is gegund levert wat er is afgesproken.

Business Line Manager
Business Line Manager

06-41384405