Proces- en projectmanagement

Om gebiedsontwikkelingen succesvol te maken is het realiseren van draagvlak en commitment bij partijen en belanghebbenden van groot belang. Dit stelt hoge eisen aan de inrichting van het proces, de manier waarop partijen en kennispartners samenwerken en een regisseur die het stuur stevig in handen heeft en vertrouwen heeft. Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale en samenwerkingsgerichte aanpak.

Onze ervaren proces- en projectmanagers:

  • overzien het speelveld en maken kansen, belangen, knelpunten en dilemma’s inzichtelijk,
  • zorgen voor de bestuurlijke kaders en spelregels voor participatie,
  • brengen partijen (investeerders, grondeigenaren, ontwikkelaars, maatschappelijke instanties, bedrijven en bewoners) en de juiste specialisten (juristen, planeconomen, ontwerpers en ingenieursbureaus) bij elkaar,
  • monitoren de (contract)afspraken en voortgang,
  • en verzorgen wij de integrale beheersing van het proces en de verantwoordingsrapportages.