Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Project Info

Client Waterschap Vallei en Veluwe
Skills Manager projectbeheersing, contractmanager

Project Description

Als onderdeel van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier krijgen de rivieren op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Tussen Veessen en Wapenveld wordt over 8 kilometer lengte een hoogwatergeul aangelegd door twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte te bouwen. Palladio levert voor dit project de manager projectbeheersing. Ook begeleidt Palladio bij dit projectteam een x tal medewerkers …..(coachingstrajecten…)…..