Cortenoever-Voorsterklei

Project Info

Client Waterschap Vallei en Veluwe
Skills Manager projectbeheersing

Project Description

Als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier heeft het waterschap Vallei en Veluwe de dijken langs de IJssel landinwaarts verlegd en de nieuwe uiterwaard vergraven. Hierdoor is het waterpeil verlaagd en heeft de IJssel meer ruimte gekregen. Door de verlegging van de dijken zijn de gebieden Cortenoever en Voorsterklei, in nauw overleg met de bewoners en bedrijven, opnieuw ingericht en vormgegeven. Er zijn huizen afgebroken en boerenbedrijven verplaatst en de infrastructuur in het gebied is opnieuw ingericht. Palladio heeft in de periode 2010 – 2013 voor dit project de projectbeheersing ingevuld en de financiën, planning en scope bewaakt en de risicobeheersing uitgevoerd.