Verbreding Twentekanaal

Project Info

Client Rijksoverheid
Skills Team integrale projectbeheersing

Project Description

De Twentekanalen zijn een belangrijke regionale, economische ader voor Overijssel en Twente, een achterlandverbinding voor  de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en de verbindende logistieke schakel met Europa. In het project verruiming Twentekanalen fase 2 worden de Twentekanalen tussen de IJssel en Sluis Eefde, Delden en Enschede verdiept. Hierdoor is de regio beter bereikbaar voor grotere schepen en kan er meer vrachtverkeer van de weg naar het water. Palladio zet voor dit project binnen enkele maanden een projectkwaliteitssysteem op en voert enkele audits uit.