Sterke Lekdijken

Project Info

Client Waterschap Stichtse Rijnlanden
Skills manager projectbeheersing, adviseur projectbeheersing

Project Description

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen die sinds 2017 van kracht.Het gebied achter de Lekdijk is een thuis voor meer dan een miljoen mensen. Bovendien is dit gebied het economische hart van Nederland en lopen er veel auto- en spoorwegen doorheen. De Lekdijk is van belang voor de waterveiligheid in dit gebied.

Wat hebben we gedaan

Als manager projectbeheersing hebben wij de POV Centraal Holland beheerst. Het eindresultaat van de POV Centraal Holland is de veiligheidsopgave en hiermee de scope voor het project Sterke Lekdijk. Voor de Sterke Lekdijk zijn wij, vanuit de rol van strategisch manager projectbeheersing en manager projectbeheersing van een deelproject, de basisbeheersing aan het opzetten van het totale programma en haar 7 deelprojecten.

Project Sterke Lekdijk op youtube