Ruimte voor de Rivier

Project Info

Client Rijksoverheid

Project Description

Om de 4 ca. miljoen inwoners langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek beter te beschermen tegen overstromingen en de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied te verbeteren worden 30 projecten uitgevoerd in het programma Ruimte voor de Rivier. Voor dit samenwerkingsprogramma van het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant levert Palladio de programmabeheersing.