Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)

Project Info

Project Description

Het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) is onderdeel van tranche 4 van het programma Vervanging en Renovatie (VenR). De hoofddoelstelling van het project is ervoor te zorgen dat, door het uitvoeren van een renovatie, de tunnels veilig en beschikbaar blijven.

Naast deze hoofddoelstelling zijn andere doelstellingen bijdragen aan het versterken van de robuustheid en duurzaamheid van het netwerk en aan de verhoging van efficiency van beheer, onderhoud en bediening.

Onderdeel van dat laatste is standaardisatie van systemen en het op orde brengen van areaalgegevens. Tot slot is het een doel om kansen voor innovatie te benutten.

De tunnel technische installaties (TTI) en de systemen voor bediening, besturing en bewaking tunnels (3BT) worden vervangen en krijgen een upgrade. We onderzoeken ook of en welke civiele werkzaamheden tijdens de renovatie meegenomen kunnen worden.

Binnen PTZ worden de volgende tunnels gerenoveerd:

  • 1e en 2e Beneluxtunnel bestaande uit 1 tunnel met 4 buizen.
  • 2e Heinenoordtunnel. Dit is 1 tunnel met 2 buizen: 1 voor langzaam verkeer (landbouwverkeer) en 1 voor (brom)fietsers en voetgangers)
  • Noordtunnel (Tunnel onder de Noord)
  • Sijtwendetunnel. Dit zijn 3 achterelkaar liggende tunnels, te weten:
  • Parktunnel
  • Vliettunnel
  • Spoortunnel
  • Drechttunnel
  • Thomassentunnel
  • Botlektunnel

Palladio levert voor dit project op productbasis integrale projectbeheersing. Dit zijn producten m.b.t. financieel management, risicomanagement, planningsmanagement, kwaliteitsmanagement en projectondersteuning maakt hier eveneens deel van uit.