Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)

Project Info

Project Description

Palladio levert voor het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland van Rijkswaterstaat op productbasis integrale projectbeheersing. Dit zijn producten m.b.t. financieel management, risicomanagement, planningsmanagement, kwaliteitsmanagement en projectondersteuning maakt hier eveneens deel van uit.