Project Overstijgende Verkenning Centraal Holland

Project Info

Client Waterschap Stichtse Rijnlanden
Skills Manager projectbeheersing, planner, risicomanager, contractmanager, adviseur marktbenadering, uitvoering Projectspiegel

Project Description