Project Guisweg

Project Description

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De kruising van de weg met het spoor is onoverzichtelijk en onveilig. Daarbij komt dat Zaanstad groeit. Dat vraagt om goede bereikbaarheid, voorzieningen en woningbouw om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations.

In de verkenningsfase (2018/2019) is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied, maar zijn nog geen beslissingen genomen over de specifieke inrichting van het gebied of concrete maatregelen. Wel is duidelijk geworden dat een ongelijkvloerse kruising – waarbij het spoor blijft liggen en er een weg onderdoor loopt – het best én meest haalbaar lijkt om het probleem op te lossen. Gedurende de planstudiefase (2019/2021) wordt gekeken naar wat de effecten van mogelijke oplossingen zijn voor autoverkeer, fietsers, maar ook voor het milieu. Het resultaat van de planstudie is een voorkeursoplossing. De Vervoerregio is namens de partijen de initiatiefnemer voor de planstudie en werkt hierin nauw samen met de volgende partners: de gemeente Zaanstad, ProRail, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Provincie Noord-Holland.

Wat doen we?

Wij hebben binnen het project Guisweg het risicomanagement verder opgezet en geïmplementeerd. De risicomanager faciliteert bij de inventarisatie, formulering en kwantificering van de risico’s en adviseert over te nemen de heersmaatregelen, met name de toprisico’s. Aan de hand van challenge-gesprekken houdt hij een vinger aan de pols opdat beheersmaatregelen worden uitgevoerd. De risicomanager organiseert maandelijkse risico-sessies met het projectteam.

Project Guisweg (YouTube)