Hoogwater beschermings programma HWBP-HWBP-2

Project Info

Client Rijksoverheid

Project Description

De Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in een gezamenlijke alliantie het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP en HWBP2) uit. Beide HWBP’s zijn subsidieprogramma’s en omvatten maatregelen om primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Binnen de programma’s worden de projecten uitgevoerd door Waterschappen en Rijkswaterstaat, de programmabegeleiding vindt plaats door het Programmabureau.

Nagenoeg vanaf de start van het HWBP is Palladio actief betrokken bij het HWBP. Op basis van opgedane ervaringen uit andere grote programma’s is besloten vanaf de start te investeren in kennisontwikkeling en -borging. Palladio leverde vanaf begin 2013 de Coördinator Opleiding en ontwikkeling die, samen met de programmadirectie en beheerders, het integrale opleidingsprogramma t.b.v. de alliantie HWBP ontwikkelde en met succes implementeerde. Naast de rol als coördinator, geeft Palladio ook uitvoering aan diverse trajecten op het terrein van teamontwikkeling en aan competentietrainingen voor managers, medewerkers en projectteams binnen de alliantie.

Palladio levert voor beide programma’s de manager bedrijfsvoering/programmabeheersing voor het Programmabureau. Deze is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en bewaking van scope, tijd, geld en risicobeheersing van beide programma’s.