Ruimte voor de Waal

Project Info

Client Gemeente Nijmegen

Project Description

Ruimte voor de Waal is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Gemeente Nijmegen heeft in de periode ….tot 2016 het project Ruimte voor de Waal gerealiseerd. Om overstromingen zoals in 1993 en 1995 te voorkomen is de dijk bij Nijmegen-Lent te verleggen en een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze grote ruimtelijke ingreep is in nauwe afstemming met de omgeving gerealiseerd. Palladio heeft in dit project de projectbeheersing en het contractmanagement geleverd. De aanbesteding van het ….contract is namens de gemeente verzorgd ……….Planning, financieel beheer, scopebeheer zijn in de periode … tot ….. voor dit project verzorgd.