SAA (Schiphol Amsterdam Almere)

Project Info

Client Rijksoverheid
Skills Team integrale projectbeheersing voor het Programma en voor de projecten A1/A6, A9 Gaasperdammerweg, A10 Oost, A6

Project Description

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste wegenprogramma van Rijkswaterstaat tot nu toe. SAA heeft als doelstelling de verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefomgeving op de verbinding Schiphol Amsterdam en Almere. Palladio verzorgt voor de gehele doorlooptijd van dit wegenprogramma op productbasis de integrale projectbeheersing. Dit houdt in dat Palladio de producten levert die noodzakelijk zijn om het project te beheersen in kwaliteit, geld en tijd. Dit gebeurt in verschillende werkstromen zoals scopemanagement, baselinebeheer, financieel management, planningsmanagement, risicomanagement, capaciteitsmanagement, auditing en kwaliteitsmanagement en managementinformatie. Ook leveren wij een maandelijks dashboard voor het gehele programma Schiphol Amsterdam Almere. In dit dashboard wordt de meest actuele stand (tijd, geld, scope e.d.) overzichtelijk opgenomen (strategie en besluit ondersteunend). Ook levert Palladio voor dit programma op productbasis inkoop van de secundaire contracten (alle inkopen buiten het DBFM- hoofdcontract met de aannemer) en de projectondersteuning.
Van de 5 projecten worden er 4 gerealiseerd op basis van een DBFM (Design, Built, Finance and Maintain) contract. Het totale programma wordt geraamd op 4,5 miljard euro. Het betreft het verbreden/aanleggen van 63km snelweg. Aanleg van 34 km geluidsschermen en 73 viaducten (nieuw/reconstructie). Ook worden er 8 fietsbruggen en 12 faunapassages/ecozones gerealiseerd. Als specials kunnen worden genoemd: het breedste aquaduct in Europa (65m); een Landtunnel van 3 km (met daar boven op een park zo groot als 2x het vondelpark); een verdiepte snelweg van 1,3 km en de langste spoorbrug in Nederland (255m in één overspanning).