Nieuws

Palladio’s Marcel Verbrugge volop aan de slag bij Vervoerregio Amsterdam

In de serie: ‘Medewerker in beeld’ besteden we graag aandacht aan Marcel Verbrugge, een van de Palladianen van het eerste uur. Marcel is bij de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor de projectbeheersing bij project Aanpak Thorbeckeweg en hij verzorgt het risicomanagement bij project Guisweg. Twee mooie projecten, allebei in de Gemeente Zaanstad.

Het zijn belangrijke regionale projecten met een intensieve samenwerking tussen lokale overheden, provincie, Rijk en ProRail. De veelheid aan stakeholders maakt het werken bij de Vervoerregio Amsterdam extra interessant. Het projectdoel is gelijk, maar de invalshoeken verschillen. Afstemming, informatiedeling en de juiste volgorde in besluitvormingsprocessen is daarbij van belang.

De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden in Zaandam. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Project Guisweg betreft de aanpassing van de kruising van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg in Zaandijk.

Wil je meer weten over Palladio en de mooie projecten die we doen. Volg ons op Palladio groep bv