Nieuws

Palladio ondersteunt de provincie Overijssel bij het verbeteren van de risicobeheersing

De eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel heeft Palladio gevraagd de wijze waarop risicomanagement is ingericht bij de infrastructurele projecten te beoordelen. De provincie hecht veel waarde aan een goede risicobeheersing als instrument om de projecten beheerst en voorspelbaar uit te voeren. Palladio heeft een tiental programma’s en projecten nader onderzocht en geadviseerd over de sturing op risico’s, inrichting van het risicodossier, de werkwijze voor verschillende typen projecten en een doelmatige risicoreservering. Deze aanbevelingen worden geïmplementeerd bij de investerings- en onderhoudsprojecten van de provincie Overijssel. Palladio ondersteunt de provincie hierbij.