Nieuws

Investeringsmaatschappij Antea Participatie investeert in ons bedrijf.

Investeringsmaatschappij Antea Participaties uit Den Haag investeert in ons bedrijf. Doel van deze aandelenparticipatie is dat we een partner wilde aantrekken voor de facilitatie van de groei van Palladio waardoor we samen beter in staat zijn de groeikansen in de markt te benutten. Tevens wordt een aandelenparticipatie mogelijk gemaakt van de directieleden Thomas Meijer en Inge Oppatja. Wij zijn blij met de veelbelovende samenwerking met Antea Participaties. Een belangrijke volgende stap voor ons bedrijf! meer info Antea

Palladio gestart met vijf businesslines

Palladio groep benoemt businesslinemanagers. Om verdere focus aan te brengen in onze dienstverlening en de groei van het bedrijf te faciliteren zijn wij gestart met vijf businesslines:

– Governance van organisaties, programma’s en projecten (Jeroen Kip);

– Financien, audit en control (Patricia Tjong Tjin Joe RA);

– Organisatie – en teamontwikkeling (vacature);

– Integrale projectbeheersing (Marcus Blom) en

– Contractmanagement (Rolf Pot).

Bovendien hebben wij een Tendermanager benoemd in de persoon van Joey Bohncke.

Afgelopen zaterdag tijdens onze jaarlijkse Palladio beachborrel in Scheveningen de vakantieverhalen gedeeld en een toast uitgebracht op een succesvolle invulling van de businesslines.

Palladio groep bestaat 20 jaar

Palladio groep heeft met Pinksteren met de medewerkers het 20-jarig bestaan gevierd in Noord-Italie: de bakermat van de oude meester Andrea Palladio. Naast veel gezelligheid, mooie woorden van medewerkers, teambuildsessies (o.a. Dragonbootrace op de Canal Grande) een interessante lezing van Jaroslav Mysiak van het Euro-Mediteranean Centre of Climate Change. Mysiak liet ons onder andere zien welke enorme impact een calamiteit in de Rotterdamse haven heeft voor de economie in Noord-Italie.

Nieuwe medewerkers eerste kwartaal 2017

Wij verwelkomen weer enkele nieuwe medewerkers!

1 januari 2017 – Ellen Swart (1986)
Ellen Swart is sinds 1 januari 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft haar Bachelor Literatuurwetenschap en haar masterdiploma Book and Digital Media Studies. Na haar studie is Ellen als informatiemanager aan de slag gegaan. Haar loopbaan bij Palladio begint als Risicomanager bij verschillende projecten van Rijkswaterstaat, de A1 AA en A1 AB, de N35 Zwolle-Wythmen en N35 Nijverdal-Wierden, Twentekanaal 2e fase en ViA15.

1 januari 2017 – Eric Laken (1962)
Eric Laken is sinds 1 januari 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft Bedrijfskundige Economie gestudeerd. Daarna heeft Eric gewerkt als manager, projectleider en adviseur in de Bedrijfsvoering, besturing en informatievoorziening. Zijn loopbaan bij Palladio begint als Kwaliteitsmanager bij het programma Schiphol Amsterdam Almere van Rijkswaterstaat en de A24 BBV / A16 Rotterdam.

1 februari 2017 – Anita Roffel (1975)
Anita Roffel is sinds 1 februari 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HEAO Communicatie gestudeerd. Na een aantal jaren op communicatie gebied werkzaam te zijn geweest heeft zij ongeveer 7 jaar geleden de overstap gemaakt naar Contractmanagement. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur Contractmanagement bij het project N34 van de Provincie Overijssel.

13 februari 2017 – Daniëlle Verschuren (1979)
Daniëlle Verschuren is sinds 13 februari 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HEAO bedrijfseconomie en aan de pabo gestudeerd. Hierna heeft zij gewerkt als leerkracht maar ook haar ervaring binnen de bedrijfsadministratie opgedaan. Haar loopbaan bij Palladio begint als financieel adviseur bij verschillende projecten van PPO Zuid Nederland van Rijkswaterstaat.

20 februari 2017 – Paul de Jong (1984)
Paul de Jong is sinds 20 februari 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft Bedrijfseconomie en Commerciële Economie gestudeerd en heeft zijn masterdiploma Marketing Management (studierichting Brandmanagement). Paul heeft uitgebreide (project)ervaring opgedaan bij Rijkswaterstaat. Zijn loopbaan bij Palladio begint als Financieel adviseur bij verschillende projecten van PPO Zuid Nederland en Manager projectbeheersing bij het project A2 Spitsmijden van Rijkswaterstaat.

1 maart 2017 – Merle Prast (1991)
Merle Prast is sinds 1 maart 2017 werkzaam bij Palladio. Zij is recent afgestudeerd en heeft een masterdiploma in Europese Studies en Bestuurskunde. Haar loopbaan bij Palladio begint als Planner bij de projecten N35 Nijverdal-Wierden, Twentekanaal 2e fase en de ViA15 van Rijkswaterstaat.

Palladio wint wederom enkele nadere overeenkomsten

Palladio wint wederom enkele nadere overeenkomsten bij Rijkswaterstaat op het gebied van projectbeheersing. Het gaat daarbij om de integrale projectbeheersing van de N18 (Twenteroute), PPO Haarlem (Tunnels, Vaarwegen, Wegen, Beweegbare Constructies, Omringkade Marken en Kaderrichtlijn Water) en de financiele ondersteuning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vanuit onze visie en ervaring met het productgericht invullen van de integrale projectbeheersing zorgen we, samen met onze partner Balance en andere marktpartijen, ervoor dat Rijkswaterstaat deze projecten optimaal kan besturen en beheersen. Ben je goed in jouw vak en wil je ook een bijdrage leveren aan deze of andere projecten? Stuur me een mailtje (adkraak@palladio.nl) en ik ga graag met je in gesprek.

Palladio groep verwerft raamcontract Gemeente Den Haag

Palladio groep verwerft raamcontract IPM-rollen bij de Gemeente Den Haag. Palladio groep is een van de drie bureaus die door de Gemeente Den Haag is geselecteerd in het kader van de Europese aanbesteding Inhuur personeel Integraal Projectmanagement ten behoeve van Ingenieursbureau Den Haag. We doen dit samen met onze partners Nebest (technisch management) en P2 (omgevingsmanagement). We kijken uit naar de samenwerking met de Gemeente Den Haag waarmee wij natuurlijk een bijzondere band hebben, gezien onze kantoorlocatie in het hartje van de stad!