Nieuws

Palladio op bezoek bij de provincie Flevoland

De Vaste Palladio Middag (VPM) stond dit keer in teken van het project “Aanpassing kruising Ganzenweg – Knardijk”. Een presentatie door projectmanager Pieter van der Knaap en onze contractmanager Rolf Pot en een bezoek op de locatie waar het moet gaan gebeuren. Het project gaat om de vervanging van de bestaande rotonde voor een ongelijkvloers kruispunt. Uitdagend: zeker gezien er rekening moet worden gehouden met een primaire en secundaire waterkering, de Harderhaven en natuurgebieden, met zowel Natura 2000 als NNN status. Mooie middag met technisch weer.

Palladio Beachborrel

De Palladio Beachborrel afgelopen zaterdag werd weer druk bezocht. Leuk om na de vakanties weer in informele sfeer bij te praten op een zonovergoten Scheveningen! Timing is alles.

Palladio groep helpt Hoogwaterbeschermingsprogramma

Palladio groep verzorgde reeds het financieel management en risicomanagement bij het programma HWBP. Maar nu hebben we ook de aanbesteding gewonnen om de komende jaren het Opleidingsprogramma competenties en vaardigheidstrainingen voor de waterschappen te gaan verzorgen! Dit met zeer hoge EMVI scores (een 9 en twee 10’en). Jaarlijks zullen ongeveer 200 medewerkers van de waterschappen worden opgeleid. Het betreft de volgende vier trainingen:

  • Training onderhandelen en conflicthantering;
  • Training Coachend Leiderschap;
  • Training Adviesvaardigheden;
  • Teamontwikkeling.

Palladio groep raamcontactant bij HDSR

Samen met Nebest en P2 heeft Palladio groep twee percelen verworven bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het gaat hierbij om de percelen Contractmanagement en Projectbeheersing. Inmiddels zijn reeds drie medewerkers geselecteerd door HDSR, namelijk Medina Alic-Hartong (risicomanager), Hans Kok (adviseur financieel management) en Rick van der Boom (kostendeskundige). Wij kijken uit naar de samenwerking met HDSR en met deze nieuwe collega’s!

Palladio ondersteunt de provincie Overijssel bij het verbeteren van de risicobeheersing

De eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel heeft Palladio gevraagd de wijze waarop risicomanagement is ingericht bij de infrastructurele projecten te beoordelen. De provincie hecht veel waarde aan een goede risicobeheersing als instrument om de projecten beheerst en voorspelbaar uit te voeren. Palladio heeft een tiental programma’s en projecten nader onderzocht en geadviseerd over de sturing op risico’s, inrichting van het risicodossier, de werkwijze voor verschillende typen projecten en een doelmatige risicoreservering. Deze aanbevelingen worden geïmplementeerd bij de investerings- en onderhoudsprojecten van de provincie Overijssel. Palladio ondersteunt de provincie hierbij.

De twee A4’s nieuw in onze portefeuille!!

Met trots kunnen we melden dat onze projectbeheersingsteam Rotterdam (PB) weer twee projecten rijker is geworden. Naast de Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam zijn de  A4 Haaglanden en A4 Burgerveen toegevoegd aan onze portefeuille.

Het is niet alleen mooi om een bijdrage te leveren  aan één van de top 10 files van Nederland, maar ook vrij uniek dat een extern PB team in de verkenningsfase van een project wordt betrokken!!! Komende tijd vinden de eerste kennismakingsrondes met de projectteams plaats waarna we de eerste producten zullen opleveren.

Mocht je meer willen weten over deze twee interessante projecten en onze werkzaamheden neem gerust contact op met Patricia Tjong (sleutelfunctionaris/ projectleider A4 Haaglanden en A4 Burgerveen) +31653573163