Nieuws

Harmen Pelgrum van Palladio groep bv bij Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West

Harmen Pelgrum is één van onze veelzijdig inzetbare senior adviseurs. Hij heeft zijn sporen verdiend in de projectbeheersing en werkt momenteel onder andere als programmasecretaris bij de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West.

“Een leuke en veelzijdige opdracht op het snijvlak van programmabeheersing, bedrijfsvoering, omgevingsmanagement en gebiedsontwikkeling. Dit is een uitgelezen kans om bij te dragen aan synergie tussen gebied en bestuur en dat geeft ontzettend veel energie.”, aldus een enthousiaste Harmen.

De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West helpt de Gebiedscommissie Utrecht-West bij haar adviestaak richting de Provincie Utrecht. Door keukentafelgesprekken te voeren met diverse streekhouders, zijn de medewerkers van de Stichting de voelsprieten in het gebied. Een boeiende en belangrijke taak, die vraagstukken zoals energietransitie, biodiversiteit, bodemdaling, klimaat en een levendig platteland een plek geeft in het landelijke gebied. Kortom, een mooie opdracht in een complexe bestuurlijke omgeving, met uiteenlopende, actuele onderwerpen en uitdagingen.

Meer weten over Palladio? Volg ons op @Palladiogroep

Palladio groep bv biedt aan: Meewerkstage Bedrijfsvoering Grote Projecten

Palladio groep bv vindt het leuk om met jonge mensen te werken. Net de studie afgerond of nog studerend, een frisse blik en een tikkeltje eigenwijs? Dan zoeken we jou!

Veel studenten zijn je voorgegaan en inmiddels Palladiaan (ja, zo noemen we onszelf). Zo ook Koen Lamers en : vorig jaar nog student, nu in dienst bij Palladio. Wil je werken aan de bedrijfsvoering van de mooiste projecten van Nederland? Stuur Koen of Raymond een mailtje en vraag hoe het hen vergaat. Of stuur een berichtje naar Drs. Patricia Tjong Tjin Joe RAdat je geïnteresseerd bent. Dan nemen we snel contact met je op.

Geïnteresseerd in wat we nog meer doen. Volg ons op

Palladio’s Marcel Verbrugge volop aan de slag bij Vervoerregio Amsterdam

In de serie: ‘Medewerker in beeld’ besteden we graag aandacht aan Marcel Verbrugge, een van de Palladianen van het eerste uur. Marcel is bij de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor de projectbeheersing bij project Aanpak Thorbeckeweg en hij verzorgt het risicomanagement bij project Guisweg. Twee mooie projecten, allebei in de Gemeente Zaanstad.

Het zijn belangrijke regionale projecten met een intensieve samenwerking tussen lokale overheden, provincie, Rijk en ProRail. De veelheid aan stakeholders maakt het werken bij de Vervoerregio Amsterdam extra interessant. Het projectdoel is gelijk, maar de invalshoeken verschillen. Afstemming, informatiedeling en de juiste volgorde in besluitvormingsprocessen is daarbij van belang.

De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden in Zaandam. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Project Guisweg betreft de aanpassing van de kruising van de Guisweg met het spoor en de Provincialeweg in Zaandijk.

Wil je meer weten over Palladio en de mooie projecten die we doen. Volg ons op Palladio groep bv

Collega Edwin Pijpe werkt gestaag door voor de Provincie Flevoland

‘Vanwege Covid-19 werken wij momenteel allemaal thuis via de digitale snelweg en dat werkt prima. De sfeer is uitstekend, hoewel ik wel de sociale interactie mis. Desondanks draaien we goed door en leiden onze projecten er niet onder.’ aldus Edwin Pijpe.

Naast de vaste crew werkt Palladio ook met ZZP’ers. Edwin Pijpe is een van hen. Al jaren voert hij opdrachten uit voor en met Palladio: bijvoorbeeld bij Het Het Waterschapshuis (Contractmanager), bij ProRail (Kwaliteitsmanager) en bij de Provincie Flevoland (Manager projectbeheersing).
Bij de Provincie Flevoland werkt Edwin als Manager Projectbeheersing voor diverse interessante projecten rond Lelystad. Er wordt een aansluiting op de A6 gemaakt en een weg richting de woon- en werkgebieden en Lelystad Airport, in samenwerking met allerlei partijen. Daarnaast wordt er ook een verkenning opgestart naar het doortrekken van deze weg richting het Nationaal Park Nieuw Land en het aanleggen van een snelfietsroute van Almere naar Lelystad. Ondanks Covid-19 is er afgelopen twee maanden door Heijmans in samenspraak met de provincie een viaduct en een duiker op de A6 gebouwd. Alle projecten liggen mooi op schema.

Meer weten over Palladio? Volg ons op Palladio groep bv

Rijkswaterstaat gunt projectbeheersing Tunnelrenovaties aan Palladio

Palladio gaat de komende jaren de projectbeheersing uitvoeren voor het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ). Bij Het PTZ is een interessant project binnen het Programma Vervanging en Renovatie (VenR). Bij verschillende tunnels in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (WNZ) is sprake van veroudering van de Bediening, Besturing en Bewaking (3B) systemen en van de Tunnel Technische Installaties (TTI). Mogelijk geldt dit ook voor de civiele constructie. Het betreft zeven tunnels: 1e en 2e Beneluxtunnel, 2e Heinenoordtunnel, Tunnel de Noord, Sijtwendetunnel (Parktunnel, Vliettunnel, Spoortunnel), Drechttunnel, Thomassentunnel en de Botlektunnel. Weer een mooie opdracht op het gebied van VenR!

Meer weten over Palladio? Volg ons op Palladio groep bv

Palladio ondersteunt WDODelta bij de kwaliteitsborging van projecten

in Zwolle gaat de komende decennia, onderverdeeld in 18 projecten, 180 kilometer dijk versterken. Om deze opgave succesvol uit te kunnen voeren investeert WDODelta, hierbij ondersteunt door Palladio, in de kwaliteitsborging van haar projecten. Palladio werkt met WDODelta samen aan het inrichten van werkprocessen, het uitwerken van procesbeschrijvingen en het verbeteren van sturing, werkwijzen en producten.

Staat u ook voor een grote opgave en wilt u ook investeren in de kwaliteitsborging van uw projecten? Neem gerust contact met ons op.

Meer weten over Palladio? Volg ons op Palladio groep bv

Palladio wint twee aanbestedingen bij RWS Zuid Nederland

Palladio gaat voor de komende jaren opnieuw de #projectbeheersing uitvoeren bij de clusters A Wegen en A Vaarwegen bij Rijkswaterstaat in Zuid Nederland. Deze clusters doen het onderhoud van de vaarwegen, oevers, stuwen, sluizen, bruggen en wegen in Zuid-Nederland. Ook de projectbeheersing van de #Maasroute en Groot Onderhoud Stuwen in de Maas is aan ons gegund. Wij zijn blij met de continuering van deze opdrachten en kijken ernaar uit deze succesvolle samenwerking voort te zetten!

Benieuwd wat Palladio groep nog meer doet? Volg ons op

Rijkswaterstaat gunt projectbeheersing A16 aan Palladio

Palladio gaat de komende jaren voor #Rijkswaterstaat de projectbeheersing van de A16 doen. Een prachtig project waarbij een nieuwe snelweg wordt aangelegd tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Geweldig dat we een bijdrage mogen leveren aan de vlottere doorstroming van het verkeer op de A13, A20 en omliggende wegen. We hebben er weer zin in!


Ben je benieuwd wat Palladio nog meer doet? Volg ons op Palladio groep bv

Stikstof verstikkend? Palladio geeft lucht: beheersing van stikstofprogramma’s

Het Rijk, overheden, politieke partijen, bestuurders, ambtenaren, vele instanties en bedrijven buigen zich over de problematiek en consequenties van bestaande afspraken, toezeggingen én het vigerend beleid, inclusief wet- en regelgeving.

Programma’s en commissies schieten als paddestoelen uit de grond, terwijl nieuwe (bouw)projecten vertraging oplopen! Aanpak Stikstof; in een omvangrijk en complex speelveld van stakeholders is het behouden van overzicht cruciaal. Het beheersen van programma’s en projecten door het inschatten van risico’s, het bewaken en bevorderen van integrale samenhang, alsmede het managen van processen en stakeholders is de expertise van Palladio groep bv.

Heeft u behoefte aan de beheersing van uw programma?

Óf…

Wilt u impact maken en heeft u kennis van dit dossier, ervaring met het speelveld en de beleidsuitvoering, dan komen wij graag met u in contact!

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Rikkert van der Veer

Palladio & Smart Mobility; van kans naar realisatie!

Palladio is als partner van de Vervoerregio Amsterdam intensief betrokken bij het programma Smart Mobility. De Vervoerregio wil kansrijke smartmobility toepassingen uitrollen en versnellen, zodat deze een bijdrage levert aan de strategische opgaven van de Metropoolregio Amsterdam. Palladio groep bv adviseert over het smeden van allianties, krachtbundeling en de beheersing van het programma en diverse projecten. Wil je hier ook een bijdrage aan leveren of ben benieuwd naar wat wij nog meer doen?

Volg ons op Palladio groep bv en neem contact op met Rikkert van der Veer.

Palladio wint wederom raamcontract bij twee waterschappen

Samen met onze partners P2 strategie | realisatie | ontwikkeling en Nebest zijn wij geselecteerd om de komende jaren het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Rijnland te adviseren en ondersteunen in hun opgaven! Wij zijn trots op het resultaat en enthousiast over de samenwerking en opgaven waar wij aan gaan bijdragen.

Rijkswaterstaat gunt Palladio projectbeheersing A2 Het Vonderen Kerensheide

Voor de komende jaren gaat Palladio de projectbeheersing verzorgen voor dit mooie en belangrijke project. De basisscope is het opwaarderen van de huidige 2×2+ spitsstroken naar 2×3 volwaardige rijstroken inclusief de realisatie van vluchtstroken. Het project heeft betrekking op het deel van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Het betreft een tracé van circa 20 kilometer. Weer een prachtig GPO project in onze portefeuille!

Palladio nu ook in Smart Mobility

In de zomer hebben we het raamcontract gegund gekregen bij de Vervoersregio Amsterdam. Inmiddels hebben we in samenwerking met onze collega’s van Over Morgen en Vinu een aantal mooie functies kunnen invullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invulling van de rol van projectleider Smart Mobility voor het Smart Mobility programma van de MRA (Metropool regio Amsterdam), een thematrekker Gebiedsontwikkeling van het Smart Mobility programma van de MRA en een manager besluitvorming voor het project Mobiliteitssysteem Amsterdam Schiphol (MAS).
Wilt u meer weten over Palladio? Volg ons op: