Nieuws

Palladio ondersteunt de provincie Overijssel bij het verbeteren van de risicobeheersing

De eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel heeft Palladio gevraagd de wijze waarop risicomanagement is ingericht bij de infrastructurele projecten te beoordelen. De provincie hecht veel waarde aan een goede risicobeheersing als instrument om de projecten beheerst en voorspelbaar uit te voeren. Palladio heeft een tiental programma’s en projecten nader onderzocht en geadviseerd over de sturing op risico’s, inrichting van het risicodossier, de werkwijze voor verschillende typen projecten en een doelmatige risicoreservering. Deze aanbevelingen worden geïmplementeerd bij de investerings- en onderhoudsprojecten van de provincie Overijssel. Palladio ondersteunt de provincie hierbij.

De twee A4’s nieuw in onze portefeuille!!

Met trots kunnen we melden dat onze projectbeheersingsteam Rotterdam (PB) weer twee projecten rijker is geworden. Naast de Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam zijn de  A4 Haaglanden en A4 Burgerveen toegevoegd aan onze portefeuille.

Het is niet alleen mooi om een bijdrage te leveren  aan één van de top 10 files van Nederland, maar ook vrij uniek dat een extern PB team in de verkenningsfase van een project wordt betrokken!!! Komende tijd vinden de eerste kennismakingsrondes met de projectteams plaats waarna we de eerste producten zullen opleveren.

Mocht je meer willen weten over deze twee interessante projecten en onze werkzaamheden neem gerust contact op met Patricia Tjong (sleutelfunctionaris/ projectleider A4 Haaglanden en A4 Burgerveen) +31653573163

Succesvolle samenwerking Palladio en Nebest op systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Sinds december 2016 werken Palladio en Nebest succesvol samen binnen de Raamovereenkomst SCB van Rijkswaterstaat. De combinatie is voorkeursleverancier op alle 4 de percelen van deze raamovereenkomst. Gezamenlijk zijn inmiddels 8 Nadere overeenkomsten binnengehaald:

  • Programma Gevelisolatie
  • Programma MJPG (Meerjarenprogramma Geluidssanering)
  • Kader Richtlijn Water-NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied)
  • Oost Nederland Cluster A Vaarwegen
  • Renovatie Waalbrug
  • Ruimte voor de Rivier / IJsseldelta
  • Noord Nederland Oost
  • Noord Nederland West

Palladio levert in de combinatie een bijdrage in de vorm van toetscoördinatoren en legt zich met name toe op proces- en systeemaudits. Palladio gaat zich de komende periode verder versterken op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing.

Eerste vergadering Raad van Commissarissen

Op 30 januari vond de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen plaats. De RvC bestaat uit Niko Poolen (voorzitter), Rob Gores en Frans van de Linde. Niko is een oude bekende van Palladio vanwege onze samenwerking in zijn rol als projectleider van Ruimte voor de Waal waar wij gedurende vele jaren een bijdrage aan hebben geleverd (contractmanagement en projectbeheersing). Hij kent ons bedrijf en de medewerkers erg goed vanwege het intensieve contact van de afgelopen jaren. Rob Gores is managing partner van Cataly Partners. Cataly is evenals Palladio ook actief in grote projecten alleen veelal in andere sectoren (bijvoorbeeld industrie en energie). Ook is hij directeur geweest van een middelgroot advies- en ingenieursbureau. Frans van der Linde is directeur-eigenaar geweest van Zonneveld ingenieurs. Op dit moment is hij naast adviseur bij Zonneveld ook arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Nieuwe medewerkers Palladio

15 juni 2017 – Vincent Sabee (1968)
Vincent Sabee is sinds 15 juni 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft juridische-politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vincent werkte onder meer als projectleider bij de Algemene Rekenkamer en als principal consultant bij Ordina Consulting Public. Zijn loopbaan bij Palladio begint als Kwaliteitsmanager bij het programma Schiphol Amsterdam Almere van Rijkswaterstaat, de A24 BBV / A16 Rotterdam en Haarlem1.

1 september 2017 – Erwin Janssen (1969)
Erwin Janssen is sinds 1 september 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft HEAO Bedrijfseconomie gestudeerd en verschillende masteropleidingen gedaan waaronder Financial Accounting en Management Accounting & Control. Erwin heeft ruim 20 jaar ervaring in verschillende controlfuncties en werkte onder meer als manager bedrijfsbureau en programmanager bij het Havenbedrijf Rotterdam. Zijn loopbaan bij Palladio begint bij het programma Schiphol Amsterdam Almere van Rijkswaterstaat, de A24 BBV / A16 Rotterdam en Regiotram.

1 september 2017 – Mandy Seegers (1969)
Mandy Seegers is sinds 1 september 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HBO Bestuurskunde en overheidsmanagement gestudeerd. Mandy werkte als adviseur integrale projectbeheersing bij verschillende organisaties waaronder ProRail, het Hoogheemraadschap van Delfland en het CAK Den Haag. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur risicomanagement en planning bij de gemeente Den Haag.

4 september 2017 – Jelle de Bondt (1978)
Jelle de Bondt is sinds 4 september 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft Civiele techniek gestudeerd aan de HTS Rotterdam. Jelle werkte onder meer als werkvoorbereider en planner bij Heijmans en Ploegam. Zijn loopbaan bij Palladio begint als planner bij PPO ZN van RWS.

11 september 2017 – Anaïk Huizing (1993)
Anaïk Huizing is sinds 11 september 2017 werkzaam bij Palladio. Zij is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heeft zij haar Bachelor Bedrijfskunde en Master Marketing behaald. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur risicomanagement binnen het programma Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat.

15 september 2017 – Myranda Hilhorst (1969)
Myranda Hilhorst is sinds 11 september 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HTS-Bedrijfskader gestudeerd en vervolgens Post-HBO Controllersopleiding afgerond. Myranda werkte onder meer als manager, business controller en projectcontroller bij verschillende (non)profit organisaties. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur financiële projectbeheersing bij de N18.

1 november 2017 – Jan Treep (1994)
Jan Treep is sinds 1 november 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft zijn bachelor sociale geografie en planologie behaald. Daarna heeft hij zijn master Bestuurskunde gedaan. Beide studies volgde hij aan de Universiteit Utrecht. Zijn loopbaan bij Palladio begint als adviseur risicomanagement en kwaliteitsmanagement bij PPO ZN en Haarlem1 van RWS.

1 februari 2018 – Jan Zwakhals (1982)
Jan Zwakhals treedt per 1 februari 2018 in dienst bij Palladio. Hij heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. Jan werkte onder meer als adviseur Financiën bij IHC Merwede BV
en als projectcontroller bij Boskalis. Zijn loopbaan bij Palladio begint als adviseur financiële projectbeheersing.

5 maart 2018 – Jannus van Kampen (1983)
Jannus van Kampen treedt per 5 maart 2018 in dienst bij Palladio. Hij studeerde Integrale veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht en Bestuurskunde aan de VU. Jannus werkte vanuit Arcadis onder meer als programma- en projectadviseur Integrale veiligheid bij diverse (nonprofit) organisaties. Zijn loopbaan bij Palladio begint als risicomanager.

Investeringsmaatschappij Antea Participatie investeert in ons bedrijf.

Investeringsmaatschappij Antea Participaties uit Den Haag investeert in ons bedrijf. Doel van deze aandelenparticipatie is dat we een partner wilden aantrekken voor de facilitatie van de groei van Palladio waardoor we samen beter in staat zijn de groeikansen in de markt te benutten. Tevens wordt een aandelenparticipatie mogelijk gemaakt van de directieleden Thomas Meijer en Inge Oppatja. Wij zijn blij met de veelbelovende samenwerking met Antea Participaties. Een belangrijke volgende stap voor ons bedrijf! meer info Antea

Palladio gestart met vijf businesslines

Palladio groep benoemt businesslinemanagers. Om verdere focus aan te brengen in onze dienstverlening en de groei van het bedrijf te faciliteren zijn wij gestart met vijf businesslines:

– Governance van organisaties, programma’s en projecten (Jeroen Kip);

– Financien, audit en control (Patricia Tjong Tjin Joe RA);

– Organisatie – en teamontwikkeling (vacature);

– Integrale projectbeheersing (Marcus Blom) en

– Contractmanagement (Rolf Pot).

Bovendien hebben wij een Tendermanager benoemd in de persoon van Joey Bohncke.

Afgelopen zaterdag tijdens onze jaarlijkse Palladio beachborrel in Scheveningen de vakantieverhalen gedeeld en een toast uitgebracht op een succesvolle invulling van de businesslines.