Nieuws

Succesvolle samenwerking Palladio en Nebest op systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

Sinds december 2016 werken Palladio en Nebest succesvol samen binnen de Raamovereenkomst SCB van Rijkswaterstaat. De combinatie is voorkeursleverancier op alle 4 de percelen van deze raamovereenkomst. Gezamenlijk zijn inmiddels 8 Nadere overeenkomsten binnengehaald:

  • Programma Gevelisolatie
  • Programma MJPG (Meerjarenprogramma Geluidssanering)
  • Kader Richtlijn Water-NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied)
  • Oost Nederland Cluster A Vaarwegen
  • Renovatie Waalbrug
  • Ruimte voor de Rivier / IJsseldelta
  • Noord Nederland Oost
  • Noord Nederland West

Palladio levert in de combinatie een bijdrage in de vorm van toetscoördinatoren en legt zich met name toe op proces- en systeemaudits. Palladio gaat zich de komende periode verder versterken op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing.

Eerste vergadering Raad van Commissarissen

Op 30 januari vond de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen plaats. De RvC bestaat uit Niko Poolen (voorzitter), Rob Gores en Frans van de Linde. Niko is een oude bekende van Palladio vanwege onze samenwerking in zijn rol als projectleider van Ruimte voor de Waal waar wij gedurende vele jaren een bijdrage aan hebben geleverd (contractmanagement en projectbeheersing). Hij kent ons bedrijf en de medewerkers erg goed vanwege het intensieve contact van de afgelopen jaren. Rob Gores is managing partner van Cataly Partners. Cataly is evenals Palladio ook actief in grote projecten alleen veelal in andere sectoren (bijvoorbeeld industrie en energie). Ook is hij directeur geweest van een middelgroot advies- en ingenieursbureau. Frans van der Linde is directeur-eigenaar geweest van Zonneveld ingenieurs. Op dit moment is hij naast adviseur bij Zonneveld ook arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Nieuwe medewerkers Palladio

15 juni 2017 – Vincent Sabee (1968)
Vincent Sabee is sinds 15 juni 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft juridische-politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vincent werkte onder meer als projectleider bij de Algemene Rekenkamer en als principal consultant bij Ordina Consulting Public. Zijn loopbaan bij Palladio begint als Kwaliteitsmanager bij het programma Schiphol Amsterdam Almere van Rijkswaterstaat, de A24 BBV / A16 Rotterdam en Haarlem1.

1 september 2017 – Erwin Janssen (1969)
Erwin Janssen is sinds 1 september 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft HEAO Bedrijfseconomie gestudeerd en verschillende masteropleidingen gedaan waaronder Financial Accounting en Management Accounting & Control. Erwin heeft ruim 20 jaar ervaring in verschillende controlfuncties en werkte onder meer als manager bedrijfsbureau en programmanager bij het Havenbedrijf Rotterdam. Zijn loopbaan bij Palladio begint bij het programma Schiphol Amsterdam Almere van Rijkswaterstaat, de A24 BBV / A16 Rotterdam en Regiotram.

1 september 2017 – Mandy Seegers (1969)
Mandy Seegers is sinds 1 september 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HBO Bestuurskunde en overheidsmanagement gestudeerd. Mandy werkte als adviseur integrale projectbeheersing bij verschillende organisaties waaronder ProRail, het Hoogheemraadschap van Delfland en het CAK Den Haag. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur risicomanagement en planning bij de gemeente Den Haag.

4 september 2017 – Jelle de Bondt (1978)
Jelle de Bondt is sinds 4 september 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft Civiele techniek gestudeerd aan de HTS Rotterdam. Jelle werkte onder meer als werkvoorbereider en planner bij Heijmans en Ploegam. Zijn loopbaan bij Palladio begint als planner bij PPO ZN van RWS.

11 september 2017 – Anaïk Huizing (1993)
Anaïk Huizing is sinds 11 september 2017 werkzaam bij Palladio. Zij is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heeft zij haar Bachelor Bedrijfskunde en Master Marketing behaald. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur risicomanagement binnen het programma Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat.

15 september 2017 – Myranda Hilhorst (1969)
Myranda Hilhorst is sinds 11 september 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HTS-Bedrijfskader gestudeerd en vervolgens Post-HBO Controllersopleiding afgerond. Myranda werkte onder meer als manager, business controller en projectcontroller bij verschillende (non)profit organisaties. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur financiële projectbeheersing bij de N18.

1 november 2017 – Jan Treep (1994)
Jan Treep is sinds 1 november 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft zijn bachelor sociale geografie en planologie behaald. Daarna heeft hij zijn master Bestuurskunde gedaan. Beide studies volgde hij aan de Universiteit Utrecht. Zijn loopbaan bij Palladio begint als adviseur risicomanagement en kwaliteitsmanagement bij PPO ZN en Haarlem1 van RWS.

1 februari 2018 – Jan Zwakhals (1982)
Jan Zwakhals treedt per 1 februari 2018 in dienst bij Palladio. Hij heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de HES in Rotterdam. Jan werkte onder meer als adviseur Financiën bij IHC Merwede BV
en als projectcontroller bij Boskalis. Zijn loopbaan bij Palladio begint als adviseur financiële projectbeheersing.

5 maart 2018 – Jannus van Kampen (1983)
Jannus van Kampen treedt per 5 maart 2018 in dienst bij Palladio. Hij studeerde Integrale veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht en Bestuurskunde aan de VU. Jannus werkte vanuit Arcadis onder meer als programma- en projectadviseur Integrale veiligheid bij diverse (nonprofit) organisaties. Zijn loopbaan bij Palladio begint als risicomanager.

Investeringsmaatschappij Antea Participatie investeert in ons bedrijf.

Investeringsmaatschappij Antea Participaties uit Den Haag investeert in ons bedrijf. Doel van deze aandelenparticipatie is dat we een partner wilden aantrekken voor de facilitatie van de groei van Palladio waardoor we samen beter in staat zijn de groeikansen in de markt te benutten. Tevens wordt een aandelenparticipatie mogelijk gemaakt van de directieleden Thomas Meijer en Inge Oppatja. Wij zijn blij met de veelbelovende samenwerking met Antea Participaties. Een belangrijke volgende stap voor ons bedrijf! meer info Antea

Palladio gestart met vijf businesslines

Palladio groep benoemt businesslinemanagers. Om verdere focus aan te brengen in onze dienstverlening en de groei van het bedrijf te faciliteren zijn wij gestart met vijf businesslines:

– Governance van organisaties, programma’s en projecten (Jeroen Kip);

– Financien, audit en control (Patricia Tjong Tjin Joe RA);

– Organisatie – en teamontwikkeling (vacature);

– Integrale projectbeheersing (Marcus Blom) en

– Contractmanagement (Rolf Pot).

Bovendien hebben wij een Tendermanager benoemd in de persoon van Joey Bohncke.

Afgelopen zaterdag tijdens onze jaarlijkse Palladio beachborrel in Scheveningen de vakantieverhalen gedeeld en een toast uitgebracht op een succesvolle invulling van de businesslines.

Palladio groep bestaat 20 jaar

Palladio groep heeft met Pinksteren met de medewerkers het 20-jarig bestaan gevierd in Noord-Italie: de bakermat van de oude meester Andrea Palladio. Naast veel gezelligheid, mooie woorden van medewerkers, teambuildsessies (o.a. Dragonbootrace op de Canal Grande) een interessante lezing van Jaroslav Mysiak van het Euro-Mediteranean Centre of Climate Change. Mysiak liet ons onder andere zien welke enorme impact een calamiteit in de Rotterdamse haven heeft voor de economie in Noord-Italie.

Nieuwe medewerkers eerste kwartaal 2017

Wij verwelkomen weer enkele nieuwe medewerkers!

1 januari 2017 – Ellen Swart (1986)
Ellen Swart is sinds 1 januari 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft haar Bachelor Literatuurwetenschap en haar masterdiploma Book and Digital Media Studies. Na haar studie is Ellen als informatiemanager aan de slag gegaan. Haar loopbaan bij Palladio begint als Risicomanager bij verschillende projecten van Rijkswaterstaat, de A1 AA en A1 AB, de N35 Zwolle-Wythmen en N35 Nijverdal-Wierden, Twentekanaal 2e fase en ViA15.

1 januari 2017 – Eric Laken (1962)
Eric Laken is sinds 1 januari 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft Bedrijfskundige Economie gestudeerd. Daarna heeft Eric gewerkt als manager, projectleider en adviseur in de Bedrijfsvoering, besturing en informatievoorziening. Zijn loopbaan bij Palladio begint als Kwaliteitsmanager bij het programma Schiphol Amsterdam Almere van Rijkswaterstaat en de A24 BBV / A16 Rotterdam.

1 februari 2017 – Anita Roffel (1975)
Anita Roffel is sinds 1 februari 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HEAO Communicatie gestudeerd. Na een aantal jaren op communicatie gebied werkzaam te zijn geweest heeft zij ongeveer 7 jaar geleden de overstap gemaakt naar Contractmanagement. Haar loopbaan bij Palladio begint als adviseur Contractmanagement bij het project N34 van de Provincie Overijssel.

13 februari 2017 – Daniëlle Verschuren (1979)
Daniëlle Verschuren is sinds 13 februari 2017 werkzaam bij Palladio. Zij heeft HEAO bedrijfseconomie en aan de pabo gestudeerd. Hierna heeft zij gewerkt als leerkracht maar ook haar ervaring binnen de bedrijfsadministratie opgedaan. Haar loopbaan bij Palladio begint als financieel adviseur bij verschillende projecten van PPO Zuid Nederland van Rijkswaterstaat.

20 februari 2017 – Paul de Jong (1984)
Paul de Jong is sinds 20 februari 2017 werkzaam bij Palladio. Hij heeft Bedrijfseconomie en Commerciële Economie gestudeerd en heeft zijn masterdiploma Marketing Management (studierichting Brandmanagement). Paul heeft uitgebreide (project)ervaring opgedaan bij Rijkswaterstaat. Zijn loopbaan bij Palladio begint als Financieel adviseur bij verschillende projecten van PPO Zuid Nederland en Manager projectbeheersing bij het project A2 Spitsmijden van Rijkswaterstaat.

1 maart 2017 – Merle Prast (1991)
Merle Prast is sinds 1 maart 2017 werkzaam bij Palladio. Zij is recent afgestudeerd en heeft een masterdiploma in Europese Studies en Bestuurskunde. Haar loopbaan bij Palladio begint als Planner bij de projecten N35 Nijverdal-Wierden, Twentekanaal 2e fase en de ViA15 van Rijkswaterstaat.