junior adviseur Planning

Palladio groep is toonaangevend in Nederland op het gebied van projectbeheersing. Wij werken voor verschillende overheden (rijk, provincies, gemeenten, ProRail en waterschappen) aan het ontwerpen en realiseren van complexe infrastructurele projecten in Nederland. Projecten die onder meer leiden tot een betere bereikbaarheid, goed onderhouden waterwegen en veilige dijken.

Voor deze projecten voert Palladio de volledige bedrijfsvoering en projectbeheersing uit bestaande uit scopemanagement, financieel management, planningsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, inkoopondersteuning, informatievoorziening en capaciteitsmanagement. Wij zijn succesvol in de verwerving en uitvoering van deze opdrachten. De vraag naar onze dienstverlening neemt steeds verder toe. Voor nieuwe opdrachten zijn wij op zoek naar een junior adviseur planning.

Om de projecten goed te beheersen, zijn we op zoek naar een proactieve projectplanner die zorgt voor een adequate sturing op de complexe projecten. Je challenged het projectteam op de voortgang van het project. Je hebt een scherpe focus op kwaliteit en efficiëntie en levert een toegevoegde waarde aan de besluitvorming.

Bij de invulling van deze functie horen de volgende verantwoordelijkheden:

  • Zorgen voor de juiste planningsdata en proactief verzamelen van de informatie die nodig is om de projectplanning op te stellen en actueel te houden;
  • Maken van een kritische afweging of de informatie realistisch en haalbaar is;
  • Zorgen dat de inhoud tijdig en juist in de integrale projectplanning is verwerkt zodat het projectmanagement op ieder gewenst moment kan beschikken over betrouwbare en realistische sturingsinformatie;
  • De planning zodanig te structureren dat de behoefte aan stuurinformatie op ieder managementniveau overzichtelijke (in een oogopslag) uit de planning blijkt;
  • Opstellen van probabilistische planningen gebaseerd op de tijdsrisico’s;
  • Bijdragen leveren aan de op te stellen voortgangsrapportages;
  • Organiseren en leiden van planningsessies.

Wat vragen wij?

Je bent een startende planner en hebt affiniteit met ruimtelijke ordening, bij voorkeur met infrastructurele projecten. Je bent analytisch en goed in het doorgronden en structureren van processen, waarbij je snel verbanden en relaties ziet. Je bent in staat om je omgeving mee te nemen in jouw gedachtegang en kan mondeling en schriftelijk uitstekend communiceren op verschillende niveaus. Je bent leergierig en opereert zelfstandig. Je grondhouding is open, kritisch en klant- en resultaatgericht .

Verder beschik je over een afgeronde HBO/WO opleiding, minimaal 2 jaar ervaring in een projectmatig werkende organisatie, bij voorkeur een overheidsorganisatie en ervaring met Primavera en MS Project.

Bij Palladio werk je aan uitdagende, complexe projecten (zoals wegen, bruggen, tunnels, kanalen, spoor, stations) in een interessante bestuurlijke omgeving. Je krijgt veel vrijheid en een grote mate van zelfstandigheid binnen een enthousiast team van collega’s. Vanzelfsprekend zorgen we ook voor goede marktconforme arbeidsvoorwaarden.