Integrale projectbeheersing

Palladio groep heeft veel kennis van en ervaring met de integrale beheersing van programma’s en projecten in de fysieke leefomgeving. In onze visie blijft een project of programma “in control” als de verschillende projectbeheersingsaspecten (scope, tijd, geld, risico’s) in alle fasen van de levenscyclus integraal worden benaderd. Zo wordt de consistentie en voorspelbaarheid van stuur- en verantwoordingsinformatie geborgd.

De projectbeheersing moet zo zijn georganiseerd dat het projectteam, veelal georganiseerd volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM),  volledig kan vertrouwen op de juistheid van de informatie over scope, tijd, geld en risico’s die door de projectbeheersingsfunctie wordt geleverd. Palladio groep zorgt er voor dat de het projectteam altijd over consistentie informatie beschikt om te zorgen dat het project op tijd en binnen budget gerealiseerd kan worden. Wij hebben kennis van alle projectdisciplines (technisch management, omgevingsmanagement, contractmanagement, projectbeheersing) en de raakvlakken daartussen in elke fase van een project. Palladio groep voert de projectbeheersing uit voor projecten in de fysieke leefomgeving in opdracht van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en andere organisaties in het (semi)publieke domein. Daarbij gaat het o.a. om (water)wegen, bruggen, tunnels, viaducten, kanalen en dijk(versterkingen) en de toepassing van verschillende contractvormen, variërend van meer traditionele contractvormen tot geïntegreerde contractvormen (zoals Design Build Finance Maintain (DBFM)).

 

Marcus Blom
Business Line Manager

06-41384405