Dashboard Integrale Projectbeheersing®

Voor een succesvolle integrale projectbeheersing is het kunnen beschikken over eenduidige, consistente en samenhangende informatie over alle projectbeheersingsdisciplines en de raakvlakken daartussen één van de belangrijkste randvoorwaarden. Hiervoor worden door onze opdrachtgevers vaak verschillende systemen gebruikt.  Onze ervaring leert dat hiermee het gewenste integrale overzicht  en inzicht in de projectbeheersingsdisciplines en de raakvlakken daartussen moeizaam wordt bereikt. Ook ‘tijdverschillen’ in bronsystemen maken het verkrijgen van inzicht soms lastig. Om dit inzicht wel te verkrijgen zijn vaak bewerkingen nodig van gegevens uit de verschillende systemen. Vaak wordt dit inzicht door projecten bij RWS zelf georganiseerd door standalone Excelsheets. Dit is foutgevoelig en geeft niet altijd de gewenste inzichten in raakvlakken en dwarsverbanden tussen de projectbeheersingsproducten. Palladio groep heeft daarom het Dashboard integrale projectbeheersing® ontwikkeld om projecten beter te kunnen sturen en beheersen.

Het Dashboard Integrale Projectbeheersing® geeft elke rapportageperiode transparant, actueel en integraal inzicht in de aspecten scope, tijd, geld en risico’s en hun belangrijkste raakvlakken en dwarsverbanden. Het dashboard kent verdiepende lagen waardoor het inzicht bij het projectteam wordt vergroot. Het dashboard is succesvol in gebruik bij een aantal projecten van Rijkswaterstaat zoals het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. De ervaring is dat het dashboard een impuls geeft aan het creëren van overzicht, door inzicht in de relaties tussen de verschillende projectbeheersingsdisciplines en door scherpere analyses.

Marcus Blom
Business Line Manager

06-41384405