Governance van programma’s en projecten

Bij de governance van programma’s en projecten gaat het om de sturing en verantwoording waarbij de beheersing van tijd, scope, geld en risico’s centraal staat. Startpunt van de inrichting van een adequate governance is het vroegtijdig onderkennen van de complexiteit van projecten, bijvoorbeeld door elementen als de bestuurlijke complexiteit, technische complexiteit, aanbestedingsvorm, politieke en financiele risico’s en het budgettair beslag. Palladio groep helpt u bij het ontwerpen of doorlichten van de governance van uw programma of project. Wij leveren gerichte adviezen die direct te implementeren zijn en kunnen u helpen bij de implementatie. Het proces om te komen tot de bepaling van een adequate governance is van groot belang voor het bereiken van de doelstellingen van het programma of project. Niet zelden zijn er vele stakeholders met tegengestelde belangen betrokken. Wij zijn gewend in een dergelijk omgeving te werken en met gedragen oplossingen te komen. Dat doen we door de doelstellingen en belangen helder in kaart te brengen en onze uitgebreide ervaring met de governance en besturing van projecten te delen met onze opdrachtgevers.