Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelingen voor elkaar krijgen, hoe complex de samenwerking, inhoud of omgeving ook is. Altijd een oplossing vinden en implementeren. Dat is onze drijfveer en waar wij goed in zijn. Onze managers en adviseurs zorgen voor grip op uw gebiedsontwikkelingsprocessen en ruimtelijke projecten. Wij bedenken, inspireren, regisseren en doen. Wij zijn betrokken, ondernemend en samenwerkingsgericht. Niet de inspanning, maar het resultaat telt!

Grip op en rust in Gebiedsontwikkeling
Na de crisisjaren heeft gebiedsontwikkeling een vlucht genomen. Veel partijen met evenzoveel belangen en een ruimte die schaars is. Gebiedsontwikkelingsprocessen worden complexer, uitdagender, onoverzichtelijker en onvoorspelbaarder. Daarmee neemt het belang van proces- en projectmanagement en het slim kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid en onzekerheid toe. Tegelijkertijd neemt binnen zowel gebiedsontwikkelingen als bij betrokken organisaties de wens en noodzaak tot risicoreductie, beheersing en structuur toe. De vraag is hoe je deze complexe en grillige processen bestuurbaar en beheersbaar houdt.

Onze belangrijke succesfactoren?
Een goed vormgegeven proces en projectorganisatie, kennis van de inhoud, doortastend en onafhankelijk proces- en projectmanagement, heldere structuren en spelregels en doeltreffende inzet van beheersingsinstrumenten.

Met onze kennis en jarenlange ervaring van gebiedsontwikkeling én beheersing van programma’s en projecten in de fysieke leefomgeving overzien we het speelveld, zetten we de juiste expertises in om planprocessen efficiënt en beheersbaar te houden en richten wij slagvaardige projectorganisaties in. Onze planners, risicomanagers, omgevingsmanagers en governance adviseurs leveren samen met onze proces- en projectmanagers een compleet managementteam en -producten voor uw opgaven in de gebiedsontwikkeling.

Palladio helpt gemeenten en projectorganisaties bij het realiseren van hun ambities in de fysieke leefomgeving. Wij werken aan een breed scala aan typen gebiedsontwikkeling. Van woonlandschappen, (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, binnenstedelijke transformaties en vitaal platteland tot het herbestemmen van (monumentaal)vastgoed.

Wat wij doen
Vanuit onze expertises treden wij op als adviseurs. Wij zetten ons team in en kunnen een beroep doen op ons vertrouwde netwerk van kennispartners en specialisten om financiële, ruimtelijk en juridische vraagstukken op te lossen. In overleg verzorgen wij de volgende diensten binnen het werkgebied Gebiedsontwikkeling;

  • Proces- en projectmanagement
  • Planningsmanagement
  • Risicomanagement
  • Governance
  • Omgeving-, stakeholdermanagement en participatie
Stefan Poot
Business Line Manager

06-13143940