Contractmanagement

Palladio levert contractmanager of ondersteunt opdrachtgevers op onderdelen van de contactbeheersing. Wij verstaan onder contractmanagement de procesmatige beheersing van de vaststelling van de inkoopbehoefte, de opstelling van het inkoopplan, de contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing (contractbewaking) binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico. We hebben ervaring met alle contractvormen: bijvoorbeeld E&C, D&C en DBFM.

Als contractmanager kunnen wij de verantwoordelijkheid nemen voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding – aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen. In dit proces wordt het inkoopplan opgesteld met aanbestedingsstrategie en contractvorm, wordt de daadwerkelijke contractering begeleid (met de daarbij behorende aanbestedings- en contractdocumenten), wordt het contractbeheersingsplan opgesteld en wordt de contractuitvoering begeleid. Nauwe samenwerking met de andere functionarissen binnen het project is essentieel. De contractmanager is ook degene die de dagelijkse contacten onderhoudt en zonodig de onderhandelingen voert met de marktpartijen. De formele opdrachtgeversrol naar de markt ligt, afhankelijk van de omvang van de opdracht, bij een directeur.